Služby

 • komplexní kineziologický rozbor s návrhem léčby
 • metoda Ludmily Mojžíšové
 • DNS metoda (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace)
 • SM systém (SPS – Spirální Stabilizace páteře)
 • korekce vadného držení těla (VDT) a úprava svalových dysbalancí
 • aktivace HSS (hlubokého stabilizačního systému) – terapie s využitím gymballů, overballů, labilních ploch
 • prevence a léčba ploché nohy
 • aplikace kinesiotejpů – tejpování
 • terapie stavů po úrazech a operacích
 • speciální fyzioterapeutické metody při funkčních poruchách pohybového aparátu
 • masáže s kombinací měkkých a mobilizačních technik

KINESIOLOGICKÝ ROZBOR

Komplexní kinesiologický rozbor je základní diagnostický prostředek fyzioterapie a myoskeletální medicíny. Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod sloužících ke stanovení diagnózy a následně k vypracování rehabilitačního (terapeutického) plánu. Může navazovat na předešlé vyšetření odborným lékařem, měl by předcházet každému individuálnímu cvičení.

SM Systém (SPS – spirální stabilizace páteře) – metoda MUDr. Richarda Smíška

Metoda „SM systém“ neboli „Stabilizační a Mobilizační Systém“ se opírá o 39let postupného vývoje a 34 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy.

Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let – děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. 

SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad, nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít.

Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

METODA Ludmily MOJŽÍŠOVÉ

Metoda Ludmily Mojžíšové je úspěšná léčebná metoda, uznaná jako první volba v léčbě funkční ženské neplodnosti.

Tato rehabilitační metoda vznikla na základě dlouholeté rehabilitační praxe zdravotní sestry Ludmily Mojžíšové v léčbě vertebrogenních obtíží (bolestí páteře) a funkční neplodnosti, která byla zpočátku „vedlejším účinkem léčby“. Po určité době, během níž paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala její hlavní indikací.

Metoda spočívá v šetrné mobilizaci páteře, žeber a kloubů, v uvolnění a protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených. Důležitou součástí je každodenní nenáročné cvičení.

Indikace terapie:

 • Nemožnost otěhotnění, donosit plod (léčba funkční sterility)
 • Opakované aborty (potraty)
 • Pro ženy podstupující mimotělní oplodnění
 • Bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu.
 • Absence menstruačního krvácení u mladých dívek
 • Nepravidelné či bolestivé menses
 • Hypoplazie dělohy, obrácená poloha dělohy, neprůchodnost vejcovodů
 • V těhotenství – modifikované cviky, které usnadňují porod
 • Pomáhá ženám v období klimakteria
 • Inkontinence u žen
 • Obstipace (zácpa)
 • Zlepšení nálezu patologického spermiogramu
 • Vertebrogenní potíže (funkční i na podkladě strukturálních změn)
 • Skolióza u dětí do 15 let
 • Coxartrózy, bolesti kostrče.

Korekce vadného držení těla (VDT) a svalových dysbalancí

Vadné držení těla (VDT) je funkční porucha projevující se nefyziologickou změnou držení těla, svalovou dysbalancí (při které vybrané svalové skupiny ochabují nebo se zkracují) a vadnými pohybovými stereotypy. Vadné držení těla přitom představuje značné riziko pro rozvoj ortopedických vad, bolesti zad v dětství i dospělosti, a také urychluje rozvoj degenerativních změn páteře. Na rozdíl od strukturálních ortopedických vad, vadné držení těla však lze korigovat.
Nejčastější typ VDT je chabé držení těla, které se projevuje skrčenou postavou, svěšenou hlavou, kulatými zády a ochablým svalstvem. V důsledku pohybové inaktivity či špatného cvičení tento stav zhoršuje. Svaly hýžďové a břišní jsou oslabené, svaly v oblasti beder a ohybače kyčelního kloubu naopak zkrácené. V oblasti krční páteře dochází v důsledku přetížení ke zkracování partií trapézového svalu, zdvihačů lopatek a hlavy, ochablé jsou hluboké ohybače šíje a dolní fixátory lopatek. Občas se může vyskytnout netrvale fixované vybočení páteře do strany (ve smyslu skoliózy).

Aktivace hlubokého stabilizačního systému (HSS)

Hluboký stabilizační systém (HSS) páteře je soustava hluboce uložených svalů, který zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech našich pohybů a je nutnou součástí správně fungujícího těla. Systém je tvořen bránicí, pánevním dnem a hlubokými svaly zad a břicha.

Ke cvičení HSS využíváme cvičební pomůcky jako overbally, gymbally, therabandy, nestabilní plochy atd.

Prevence a léčba PLOCHÉ NOHY

Pro správnou chůzi je potřeba správné odpružení celého těla proti otřesům. Tuto funkci plní nožní klenba. Klenba nohy je podélná a příčná a vyvíjí se postupně během růstu dítěte. Dokončená je přibližně v 6 -ti letech. Nožní klenbu udržují vazy a svaly, pokud ochabnou, nožní klenba se oplošťuje.

Příznakem plochých nohou je únavnost po zátěži, tj. delší chůzi či dlouhodobém stání, kdy se objevují otoky, pocit těžkých nohou, pálení, trnutí či pocit chladu. Postupně dochází k narušení statiky, přenosu na kolenní, kyčelní klouby i páteř.

Aplikace kinesiotejpů – TEJPOVÁNÍ

Kinesiotaping je terapie pomocí pružných samolepících pásek aplikovaných na kůži, která nás může ochránit před zraněním při sportu nebo pokud k němu již došlo, podpoří proces hojení. Kromě toho se využívá také ke korekci špatného držení těla či ortopedických vad, kam patří například zborcená nožní klenba nebo různé deformity palce.

V oblasti fyzioterapie dokáže tišit i dlouhotrvající bolest a přináší úlevu během akutních i chronických obtíží pohybového aparátu.
Uvolňuje přetížené svaly a měkké tkáně a zároveň zvyšuje napětí oslabených tkání, čímž zvyšuje jejich výkonnost.
Stimuluje lymfatický systém a tím snižuje otok měkkých tkání.
Pomáhá při zánětlivých stavech pohybového aparátu.
Využívá se v terapii dětí i dospělých. Oblíbený je v prevenci a terapii u sportovců pro podporu stability kloubů a podporu svalové koordinace.

DNS (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace) – metoda prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.

DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Dynamická neuromuskulární stabilizace pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak také těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku. DNS se snaží tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší centrální nervové soustavě (CNS – mícha a mozek) a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.
DNS se zabývá dysfunkcí svalů. Při funkčních obtížích pohybového aparátu nejde tedy o hledání řešení nedostatečné či nadměrné síly svalu nebo velikost jeho hmoty (jak je tomu patrné u sportovců), ale především o správnou funkční aktivitu svalových řetězců a schopnost časování aktivity jednotlivých svalů, motorických jednotek… DNS terapie de facto opravuje nesprávný pohybový program, který je uložený v CNS.